top of page

Mennesket i framtidens havromsoperasjoner

Hvor hører kapteinen hjemme når skipsfarten blir førerløs?

Prosjektet "Kapasitetsløftet Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner (MIDAS)" er et samarbeid mellom åtte institutter fra NTNU, Sintef og tre klynger, som til sammen representerer over 150 bedrifter.

 

Målet med prosjektet er å fremme autonom havromsteknologi som en viktig fremtidig eksportnæring for Norge.

Frem til 2026 vil forskere, studenter og maritime bedrifter jobbe sammen for å utvikle fremtidens havrom og arbeidsliv. Dette inkluderer å forbedre utdanningstilbudet, utvikle forretningsmodeller, bygge tillit mellom mennesker og maskiner, samt skape attraktive maritime arbeidsplasser i Midt-Norge.

Ingen arrangementer for øyeblikket
bottom of page