top of page

Kunnskapsløft

Kunnskapen som skapes gjennom MIDAS, skal også kunne brukes på andre teknologier og tilgjengeliggjøres i så stor grad som mulig. Her finner du oversikt over aktuelle kurs og fag som tilbys i forbindelse med MIDAS. 

I samarbeid med næringslivet skal vi sikre at kompetansegapet mellom maritime yrker og teknologiens muligheter tettes. 

Kurs ved NTNU

  • Eksperter i Team-landsby for masterstudenter

  • Etterutdanning

  • Oppgavesamarbeid med bedrifter og næringsliv

bottom of page