top of page

Partnere

Kapasitetsløftet MIDAS består av prosjektsamarbeid mellom åtte institutter ved NTNU, Sintef og tre næringsklynger som gjennom fem arbeidspakker skal styrke utdanningstilbudet, utvikle forretningsmodeller, bygge tillit mellom mennesker og maskin, og skape attraktive arbeidsplasser i Midt-Norge. 

Meet the Team

This is your Team section. Briefly introduce the team then add their bios below. Click here to edit.

NTNU logo.png
Sintef Digital.png
NCE+Blue+Maritime.jpg
Ocean Autonomy Cluster.png
Digital Norway.png
bottom of page