top of page

Kontakt MIDAS

Nyhetsbrev

Kontaktpersoner

Bli med på kapasitetsløftet for å utvikle morgendagens maritime arbeidsplasser.

Ta kontakt for å finne ut hvordan vi kan samarbeide om økt kunnskap, bedre rekruttering og robuste forretningsmodeller som sikrer en bærekraftig framtid i havrommet. 

Ole Andreas Alsos

oleanda@ntnu.no

915 44 825

Her finner du prosjektpartnerne

Skippergata 14

7040 Trondheim

bottom of page