top of page

Første år tilbakelagt: Kjempeløft fra første dag


Siden frasparket våren 2022 har det løpt på med flere aktiviteter og arrangementer i året som gikk.


Til tross for at MIDAS kun har vært aktivt i tre-kvart år har prosjektet så langt en lang rekke resultater å vise til så langt. De fleste av arbeidspakkene har kommet godt i gang med konkrete resultater og har beredt grunnen for resultater i årene som kommer. På noen punkter har vi oppnådd milepæler før tiden.


Hovedfokuset har vært på formidlingsaktiviteter om prosjektet og fagområdene som dekkes. Her har det vært betydelig aktivitet, med mer enn 50 registrerte formidlingsaktiviteter, deriblant flere nasjonale og internasjonale delegasjoner, foredrag nasjonalt og internasjonalt, bred mediedekning samt to kronikker om tillit til autonome systemer.


 

Faglige løft


Eksperter i Team

Gjennom prosjektets første år er det etablert tilknytning til to «Eksperter i team-landsbyer» på NTNU som adresserer tematikker knyttet til menneskets rolle i fremtidens havroms-operasjoner, samt spillteknologiens muligheter.


Hacktatons og studentoppgaver

Det er også gjennomført en av flere planlagte hackatons med studenter, en studentkonkurranse for autonome systemer, samt 20 oppgavesamarbeid og tre masteroppgaver.


Samtidig er EduRov, et eget dronesett for hjemmelagde droner, under videreutvikling for å inngå i videregående utdanning for å vekke interesse for autonom teknologi med enkle midler. MIDAS har i tillegg tilknyttet seg phd-kandidat samt professor II-stilling ved NTNU.


Fagnettverk for Human factors in control

SINTEFs fagnettverk, «Human factors in control», er også tilknyttet MIDAS, og arrangerer konferanser og møter gjennom året.


Kurs

Det er også etablert kurs, ‘designtenking for teknologer’, to videreutdanningsemner og fire etterutdanningskurs. Det er i tillegg etablert et internasjonalt samarbeid med MIT, og gjennomført følgeforskning under prøvedriften av verdens første selvkjørende byferge milliAmpere II.


Arbeidspakke 4 utvikler prosjektet nå en heldigital praktisk kurspakke med en Veiviser for Verdiskaping av autonome systemer/teknologier, inklusive en Podcast-serie med fire episoder og en fysisk fasilitert workshop med praktisk trening av innovasjonsprinsipper og metoder. Dette kompetanseløftet vil lanseres mot slutten av 2023. 

Samarbeid mellom næringsliv og FOU


I arbeidspakke 2 er det gjennomført en følgestudie under en tre ukers prøvedrift av Norges første selvkjørende byferge, milliAmpere2, i kanalen i Trondheim. Dette skjedde i tett samarbeid med Torghatten og Zeabuz og en rekke teknologibedrifter som sponset eller leverte rabattert utstyr til fergen.


Med over 400 kryssinger, over 1500 passasjerer, spørreundersøkelser fra nærmere 1000 passasjerer og over 150 intervjuer har vi samlet store mengder data som vil resultere i en lang rekke publikasjoner i tiden fremover.


Som et resultat av MIDAS har vi utviklet NFR-søknaden Autoremote til programmet Samarbeidsprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier i samarbeid med bedriftspartnere i prosjektet. 

Studietilbud


Prosjektet er i gang med flere prosjekter for å styrke eksisterende studietilbud:

 • etablering av emnet TPD4853 - Eksperter i team - The fantastic four of the future oceans: human, technology, organization and the marine life

 • etablering av piloten Designtenkning for teknologer som skal lære teknologistudenter å utvikle teknologi, produkter og tjenester som er bedre tilpasset brukere

 • delfinansiering av en toerstilling fra industrien på Institutt for Teknisk Kybernetikk som styrker teknologistudentenes kompetanse innen menneskelige faktorer i emnet TTK34 Designing Cyber-Human Systems, Trust & Safety

 • startet videreutviklingen av undervannsdronen EduROV som skal forenkle teknologien og gjøre den tilgjengelig for studenter og elever i videregående skole

 • startet utviklingen av emnet Maritime Work System Design

 • startet adopteringen og tilpasningen av emnet AI + Design thinking, hvor internasjonale eksperter og aktører fra næringslivet deltar

I tillegg har vi etablert samarbeid med den tekniske studentorganisasjonen Njord, som arrangerer Njord Challenge, som er en internasjonal studentkonkurranse hvor studentlag utvikler et autonomt overflatefartøy som skal løse ulike oppdrag på sjøen.


MIDAS finansierer en studentassistentstilling som skal sikre at fokus på menneske-maskin interaksjon og automasjonstransparens blir egne vurderingskriterier i konkurransen i 2023, og at dette blir egne konkurranser fra 2024.


 

Våre viktigste aksjoner for 2023: ​​​​​​​

 • Aktivere samarbeidspartnerne

 • Utvikle og levere kurs og kompetansetilbud til teknologibedriftene i målgruppen

 • Studentkobling mot næringslivet

 • Utvikle og levere emner til teknologistudenter i målgruppen

 • Aktivere flere av teknologibedriftene i målgruppen til å bli aktive samarbeidspartnere

 • Publisere funn fra pågående studier

 • Gjennomføre en kartlegging av kompetansebehovet blant målgruppen

 • Øke kapasitet og kompetanse på prosjektleder
10 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page